TEDx Warsaw 2013. Poza strefą komfortu

Materiał video z Gazety Wyborczej

TedxPozaStrefa

Advertisements